Historie klubu

Počátky oblíbenosti šachové hry v Rakovníku nejsou podchyceny v žádných kronikách ani tiskopisech. A pokud ano, nejsou nám tyto podklady známy. Víme pouze, že šachový život v Rakovníku byl a že příznivci šachové hry se scházeli v kavárně “Slavie” a v hotelu “Schneider”.

První dochovaná písemná zmínka o šachové hře v Rakovníku je z roku 1908, kdy Sportovní klub Rakovník vypsal první turnaj. Ten byl sehrán v dubnu a květnu 1909 za účasti pánů Zikmunda, Koutníka, Rohna, Nováka, Petříka, Dykasta, Černohorského, Kratochvíla, bratří Ottů a Petráčka.

Jinak je tomu, co se týče šachu organizovaného. Již v roce 1908 vypsal Sportovní klub Rakovník první turnaj v šachové hře. Turnaj byl sehrán v dubnu a květnu 1909 za účasti pánů Zikmunda, Koutníka, Rohna, Nováka, Fr. Petříka, Václava Dykasta, bratří Ottů, Černohorského, Kratochvíla a Petráčka. Pro velký zájem byl turnaj opakován koncem prosince 1909. Třetím turnajem tohoto období, kdy zájem o šachy v Rakovníku nebyl podchycen žádnou organizací ale byl oživován Sportovním klubem Rakovník, byl turnaj o mistrovství Rakovníka pořádaný v listopadu 1911.

V bouřlivém období první světové války a vzniku Československé republiky se šachy v Rakovníku zřejmě hrály, ale písemné doklady z tohoto období žádné nemáme. Minimálně v období nově založeného státu se však šachová hra v Rakovníku jistě čile rozvíjela.

Roku 1922 došlo k založení šachového odboru S.K.Rakovník.

Dokladem tohoto je skutečnost, že v roce 1922 Sportovní klub Rakovník založil šachový odbor. Odbor vytvořil p. Karel Herold na popud Ing Františka Otty a s pověřením výboru SK Rakovník. Nový odbor měl 25 členů a předsedou se stal prof. Karel Reček. Pořídil se hrací materiál a hrálo se v hotelu u Schneiderů. Později se hrálo také na hřišti. Tam se ale mnoho materiálu poztrácelo, zájem o hru začal ochabovat až zbyly v klubovně jen 3 šachové hry a schůzky byly pouze sporadické. Tento stav pak přetrvával až do roku 1927.

Samostatný šachový klub byl založen 11.11.1927. Hrálo se v hotelu U Schneiderů. Tehdejší stanovy klubu jsou k nahlédnutí zde.

V září 1927 se z podnětu p. Josefa Čermáka, úředníka šamotové továrny, sešli pánové Josef Čižinský, Vojtěch Hebda, Josef Koutník, Václav Podolka, Karel Reček, Vilém Rohn a Aug. Šmika a usnesli se založit samostatný šachový klub. Po souhlasu Zemské rady politické v Praze byl Rakovnický šachový klub ustaven na valné hromadě dne 11.11.1927 a zároveň vstoupil jako člen do Středočeské župy šachové. Paradoxně prvním rozhodnutím nově založeného klubu bylo jmenování čestným členem hlavního iniciátora založení p. Josefa Čermáka, který byl přeložen z Rakovníka do Plzně. Pak teprve klub řešil pořízení hracího materiálu. Potřebné peníze byly získány členskými příspěvky zakládajících členů (6 x 50,- Kč) a výtěžkem z koncertů pořádaných v hotelu u Schneiderů za účinkování p. K. Herolda, p. spr. Školníka a jeho choti. Z těchto peněz bylo zakoupeno deset šachových her, skříň na inventář, troje šachové hodiny a šachové příručky.

Již v prvém roce své činnosti klub pořádal turnaj o přebor klubu, navázal přátelské styky se šachovými kluby Čechie v Plzni a Marshalem v Praze a uspořádal simultánku mistra Karla Treybala v hostinci “U raka” a zajel na oplátku do Nového Strašecí na přátelský zápas s tamním kroužkem šachistů (mistr K. Treybal byl soudcem v Novém Strašecí). V dalších letech se činnost klubu úspěšně rozvíjela za pomoci p. Tomáše Misery, který do Rakovníka přišel. Klub pořádal pravidelně klubové přebory, přátelské zápasy s kluby Čechie Plzeň, Marsal Praha, Křivoklát, Louny, Nové Strašecí, Vidma Praha, I. Český v Nuslích, ŠK Žatec, Kročehlavy, Beroun, Kněževes, Čistá atd. a simultánní produkce s mistry K. Opočenským, Salo Flohrem, Aljechinem, Znosko-Borovským, Heinem, Karlem Trejbalem, Josefem Loumou, Ladislavem Prokešem a Foltysem. Oblíbené byly především simultánky mistra K. Opočenského, které byly vždy spojeny s přednáškou (O vývoji hry v šachy, Šachy v Rusku, Šachová olympiáda v Buenos Aires atp.). Završením této éry masivního i kvalitativního rozvoje šachu v Rakovníku byl rok 1940, kdy bylo Rakovnickému šachovému klubu svěřeno pořádání XVI. sjezdu Ústřední jednoty československých šachistů spojeného s mistrovským turnajem. Svědectví o této akci podal výborným způsobem mistr Karel Opočenský ve své knize “Rakovník – kniha šachová”, ve které popsal nejen průběh mistrovského turnaje, kterého se sám zúčastnil, ale i život v tehdejším Rakovníku včetně stavu rakovnického průmyslu. Další rozvoj šachu byl bohužel přerušen válečným obdobím 2. světové války.

Do roku 1941 působil klub v župním přeboru. Toto období vyvrcholilo organizováním 16. sjezdu Ústřední jednoty českých šachistů v Rakovníku a národním mistrovským turnajem o přebor Čech a Moravy v Rakovníku od 17. do 31. 8.1940.

O období po roce 1940 nám opět chybí potřebné prameny. O tom, že se v Rakovníku šachy stále hrály, svědčí i ta skutečnost, že Rakovnický šachový klub byl pověřen pořádáním sjezdu “Šachové turnaje Na paměť JUDr. Vl. Dýcky – IV. sjezd středočeské župy ÚJČŠ – v Rakovníku 5:-12. července 1946”, jak se turnaj přesně jmenoval. O určitém úpadku pořadatelském však hovoří skutečnost, že po úvodním zápise v knize sjezdového výboru další zápisy chybí. A tak ani nevíme, jak celá akce vlastně dopadla.

Po 2. světové válce prošel klub nejistým obdobím stejně jako celá republika. Pro přežití se snažil začlenit do nějaké větší sportovní organizace. Avšak díky několika reorganizacím v tělovýchově klub vystřídal Sportovní klub, Sokol, Spartak a možná ještě některé další, až nakonec v roce 1957 zakotvil v Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Rakovník.

O tomto období by mohli nejvíce vyprávět již zesnulí členové Josef Jirásek a Vilém Rohn. Zejména profesor Jirásek byl v poválečném období nejvýraznější osobou rakovnického šachu (hlavně pokud se týká organizační činnosti). Paradoxně v tomto nevyrovnaném období vzešla z rakovnického klubu nejvýraznější hráčská osobnost. Byl to Ladislav Alster, který v roce 1940 pobíhal ještě jako chlapec mezi stolky mistrovského turnaje a po válce již zaujal svou hrou a probojoval se do nejlepších turnajů. Bohužel brzy odchází z Rakovníka do Prahy a o rakovnických tak není v republikovém měřítku moc slyšet.

Do sedmdesátých let se prakticky nezachovaly žádné záznamy o činnosti šachového klubu, ale víme, že se šachy hrály neustále.

Situace se mění až v sedmdesátých letech, kdy hlavními hráči a tahouny klubu se stávají Jan Kohout, Josef Kohout, Josef Hrach, Vojtěch Plíva, František Hinz, Václav, František a Jindřich Fojtíkové, Antonín Špaňhel a další. Tato generace vystoupila z průměru, kterým byla přední místa v krajském přeboru a postoupila do národní ligy. Tuto soutěž Rakovník sice neudržel, ale jeho vystoupení v této soutěži rozhodně nebylo ostudou, o čemž svědčí osm výsledků 4,5:3,5. Většinou bohužel v neprospěch rakovnických.

Kromě praktického šachu rakovničtí v této době vynikli i v šachu korespondenčním. Zejména Josef Hrach a Josef Kohout, kteří spolupracovali a vyvrcholením jejich spolupráce byla účast Josefa Kohouta ve finále přeboru ČSSR a vítězstvím Josefa Hracha v tomtéž. Josef Hrach se tak stal mistrem ČSSR v korespondenčním šachu pro rok 1978.

Od 70. let nesl oddíl název TJ Lokomotiva Rakovník. A-družstvo hrálo vždy v nejvyšších krajských soutěžích.

Kolem roku 1980 přichází do Rakovníka Jiří Spilka z Mutějovic. Jeho příchodem pomalu vzniká nová éra rakovnického šachu, která je zároveň charakterizována nástupem nové generace. Z vlastní mládeže vyrůstají Jiří Wünsch a Tomáš Jirkovský, ze Stochova přicházejí kolem roku 1985 Jaroslav Satranský a Jaromír Volf a pomalu tak, spolu se zkušenými hráči Kohoutem, Hrachem a Plívou, vzniká družstvo, které má opět po letech ambice postoupit do 2.národní ligy. Toto družstvo je vhodně doplňováno Spilkou a zkušeným matadorem Richardem Jermanem z Kladna.

V roce 1994 jsme poprvé vybojovali postup do II. české národní ligy.

A dlouholeté úsilí tohoto družstva vrcholí v roce 1994 postupem do 2.národní ligy. Zde se pak družstvo drží celé čtyři roky i díky posilám (např. Zdeněk Hába, Marek Pokrupa) a dorůstající naději Petru Neumanovi (tento, dnes již mezinárodní mistr, opět brzy z Rakovníka odchází).

V roce 1996 má oddíl finanční problémy vzniklé nestabilní politikou v oblasti sportu a tělovýchovných jednot. Tyto problémy řeší založením samostatného subjektu Šachový klub Rakovník, který přebírá veškeré závazky šachového oddílu, zůstává členem TJ Lokomotiva Rakovník a Šachového svazu ČR, ale vede si své účetnictví. Tento krok, o který se nejvíce zasloužili Spilka, Satranský a Jirkovský se ukazuje jako správný a s hospodařením klub dosud nemá větší problémy.

V roce 1998 jsme z ligy sestoupili.

V roce 1998 družstvo Rakovníka sestupuje zpět do krajského přeboru. Zde navazuje spolupráci s kladenským oddílem, posiluje ho a společně pod hlavičkou Kladna postupuje zpět do 2. ligy.

V roce 1999 jsme opět oslavili postup do II. české národní ligy.

V další sezóně pomáhají rakovničtí hráči Kladnu úspěšně v udržení a kladenští hráči pomáhají rakovnickým též úspěšně v postupu do 2. ligy. Tato úspěšná spolupráce bohužel vedla k setkání obou oddílů v 2.lize a k vzájemnému souboji. Ten dopadl lépe pro Kladno a tak Rakovník opět sestoupil. Nicméně nepřestal bojovat a v letošním roce (2005)opět slaví postup zpět do 2. ligy. V tomto postupu rakovnickým pomohl dlouholetý kamarád Libor Kozlovský z oddílu Magic Žatec a hráči ŠK Kladno Petr Gutman a Zbyněk Vondra.

ČINNOST POŘADATELSKÁ

Nová éra rakovnického šachu se vyznačuje také zvýšenou činností organizační a pořadatelskou. Od roku 1989 pořádají rakovničtí šachisté kandidátský turnaj, přejmenovaný po smrti rakovnického matadora Josefa Jiráska na Jiráskův memoriál. V letošním roce proběhne již jeho 17. ročník, pořádaný zároveň jako přebor Středočeského šachového svazu. V červnu je pak v Rakovníku pořádán velmi oblíbený turnaj v Rapid šachu.

ŠK Rakovník také pomáhá šachovému oddílu Český lev Kolešovice při organizaci bleskových turnajů Vánoční a Velikonoční Chrášťany.

Kromě těchto šachových akcí pořádá ŠK Rakovník oblíbený Rakovnický víceboj (turnaj družstev v bleskovém a Rapid šachu, kopané, nohejbalu, volejbalu, minigolfu a mariáši) a téměř každoročně šachovou vodu (týdenní sjezd řeky Ohře – akce, kde jsou zakázány veškeré dámy, i ty šachové). Pro rodiny se pak pořádá dětská voda (víkendový sjezd Berounky s dětmi a někdy i s manželkami) a zimní plesy (s manželkami ale bez dětí).

Zde najdete osobnosti a přeborníky ŠKR.

[ ZPĚT ]