PROPOZICE REGIONÁLNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ

Pořadatel: Regionální šachový svaz Kladno a Šachový klub Rakovník
Ředitel: ing. Jaroslav Satranský, Pražská 2254, 26901 Rakovník
  tel/fax 0777-612219, E-mail – J.Satransky@tiscali.cz
Rozhodčí: ing. Jaroslav Satranský, Pražská 2254, 26901 Rakovník
  tel/fax 0313-513618, E-mail – J.Satransky@tiscali.cz
   
Hrací místnost: Sokolovna TJ Lokomotiva Rakovník, Čermákovy sady, 26901 Rakovník
Termín konání: 26.4.2002 - 28. 4.2002
Prezentace: 26.4.2002 od 16:30 do 16:50 hod
Zahájení: 26.4.2002 od 17:00 hod
Zakončení: 28.4.2002 ve 20:30 hod
   
Právo účasti: všichni přihlášení příslušní k RŠSK
  všichni startující musí mít zaplaceny příspěvky RŠSK a musí mít s sebou doklad totožnosti
Přihlášky: nejpozději do 19. 4.2002 na adresu rozhodčího turnaje
   
Startovné: 100 Kč pro muže - nehradí přeborníci oddílů
  50 Kč pro H18 a H20 - nehradí přeborníci oddílů
Systém: švýcarský na 5 kol, při počtu startujících 6 nebo méně bude systém každý s každým
Tempo hry: 2 hod na 40 tahů a 30 minut do konce partie dle pravidel FIDE pro praktický šach
Protesty: u rozhodčího po zaplacení poplatku 50,- Kč
  v případě neoprávněného protestu propadne poplatek ve prospěch pořadatele
   
Cestovné: hradí si hráči sami
Ubytování: pouze pro přeborníky oddílů zajistí a uhradí pořadatel - nutno nahlásit do 19. 4.2002
Postup: vítězové všech kategorií postupují do Přeboru Čech jednotlivců v jednotlivých kategoriích
   
Rozpis kol:
1. kolo Pátek 26.4.2002 17:00  
  2. kolo Sobota 27.4.2002 9:00
  3. kolo Sobota 27.4.2002 15:30
  4. kolo Neděle 28.4.2002 8:30
  5. kolo Neděle 28.4.2002 15:00
   

Přihláška do regionálního přeboru jednotlivců

Přihlašujeme do regionálního přeboru jednotlivců hráče oddílu v kategorii :
 
muži - jméno ……………………………………… ELO ……… ubytování ano - ne    
 
H20 - jméno ……………………………………… ELO ……… ubytování ano - ne    
 
H18 - jméno …………………………………… ELO ……… ubytování ano - ne    
 
kromě přeborníků se přihlašují i tito hráči :
 
jméno   …………………………………………… ELO …………… VT …………..
 
jméno   …………………………………………… ELO …………… VT …………..
 
jméno   …………………………………………… ELO …………… VT …………..
 
Oddíl   …………………………………………