Regionální přebor jednotlivců

PROPOZICE - muži, H 20, H18

Pořadatel :   Šachový klub Rakovník a Regionální šachový svaz Kladno

Ředitel turnaje :  Jaroslav Satranský, Pražská 2254, 26901 Rakovník
                            tel./fax : 0313/513618    E-mail :
J.Satransky@worldonline.cz

Rozhodčí :  Jaroslav Satranský

Termín :  29. 4. -  1. 5.2000

Hrací místnost :  sokolovna TJ Lokomotiva, Čermákovy sady, 26901 Rakovník

Systém hry :  do 6 účastníků - každý s každým
                     nad 6 účastníků - švýcarský systém na 5 kol řízený programem SVS
                     pro všechny tři kategorie bude sehrán jeden společný turnaj

Tempo hry :  2 hodiny na 40 tahů a 30 minut do konce partie dle pravidel FIDE pro praktický šach

Právo účasti :  přeborníci oddílů v kategorii muži, H 20 a H 18
                        hráči s ELO 1900 a vyšším
                        hráči s I.VT bez ELO
                        všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky ČŠS
                        přeborníky je nutno nahlásit řediteli turnaje do 20. 4.2000

Přihlášky :  do 20. 4.2000 na adresu ředitele turnaje

Startovné :  100,- Kč muži
                     50,- Kč H 20 a H 18
                       0,- Kč přeborníci oddílů v uvedených kategoriích

Ubytování :  pro přeborníky oddílů zajistí a uhradí pořadatel - nutno nahlásit do 15. 4.2000
                    pro ostatní účastníky zajistí pořadatel na požádání - hradí si účastníci sami

Cestovné :  hradí účastníci na vlastní náklady

Prezentace :  So 29. 4.2000     8,30 - 8,50 hod v hrací místnosti

Hrací plán :   1.kolo     So 29. 4.    9,00
                     2.kolo     So 29. 4    15,30
                     3.kolo     Ne 30. 4.     9,00
                     4.kolo     Ne 30. 4.   15,30
                     5.kolo     Po   1. 5.     9,00

Zakončení :  Po  1. 5.2000 ve 14,30 hod

Právo postupu :  vítězové všech tří kategorií získávají titul Regionálního přeborníka v dané kategorii
                           Regionální přeborníci mají právo postupu do Přeboru Čech mužů, H 20 a H 18
                           v případě neúčasti regionálního přeborníka získává jeho práva druhý v pořadí

PŘIHLÁŠENÍ

Jiří Tučan            - přeborník oddílu TJ Elán Kladno
Petr Gutman        - přeborník oddílu SK SD Kladno   -   ODHLÁŠEN !!!
Vojtěch Plíva       -
Josef Kohout       -
přeborník oddílu ŠK Rakovník
Vlastimil Bakule
  - přeborník oddílu ŠK OB Hořovice                        
ubytování - 2 noci
Karel Hloušek      - přeborník oddílu ŠK Loděnice                               ubytování - 2 noci
Josef Košťálek      - přeborník oddílu TJ Lokomotiva Zdice do 18-ti let   ubytování - 2 noci
Ondřej Šmíd         - přeborník oddílu SKP Beroun do 18-ti let                ubytování - 2 noci

 

[ ZPĚT ]