Přebor Středočeského kraje v rapid šachu pro rok 2020

Pořadatel:           ŠK Rakovník pod záštitou města Rakovník

Ředitel                Ing. Jaroslav Satranský, Pražská 2254,

a rozhodčí:            269 01 Rakovník, tel.: 775 650 915

                         e-mail: sachy@sachyrakovnik.cz

Termín:                       neděle  31.05.2020

Hrací místnost:   Penzion ŠÉBA, Pražská 272, Rakovník

Přihlášky:           do 27.5.2020 na adresu ředitele turnaje

Startovné:           50,- Kč pro řádně a včas přihlášené
                            100,- Kč ostatní (jen se souhlasem pořadatele)

Ceny:                1.místo     500,- Kč            2.místo     400,- Kč

                          3.místo     300,- Kč            4.místo     250,- Kč

                          5.místo     200,- Kč            6.místo     150,- Kč

                          7.místo     100,- Kč            8.místo       80,- Kč

                          9.místo       60,- Kč            10.místo     50,- Kč
                                                                                                       
                          100,- Kč pro nejlepší hráče a OK do 1800 a do 1600

                                                                                                           

     Ceny se nesčítají, při souběhu cen má hráč právo výběru. Ostatní ceny se posouvají, stejně jako v případě neúčasti hráče na vyhlášení výsledků.

Ceny SŠS:    
   

           Muži:      1.místo     400,- Kč            2.místo     300,- Kč

                          3.místo     200,- Kč            4.místo     100,- Kč

           Ženy:      1.místo     300,- Kč            2.místo     200,- Kč

                          3.místo     100,- Kč

           Mládež:  1.místo     300,- Kč            2.místo     200,- Kč

      (do 18 let)   3.místo     100,- Kč

     Ceny se nesčítají, při souběhu cen má hráč právo výběru. Ostatní ceny se posouvají, stejně jako v případě neúčasti hráče na vyhlášení výsledků.

Systém hry:        9 kol švýcarem – nasazuje počítač

Tempo hry:        2 x 20 min.– dle pravidel FIDE pro Rapid šach

Právo účasti:      Všichni účastníci, kteří zaplatí startovné,
                 každý lichý hráč přiveze šachy a hodiny.

            Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče, který svým chováním (nebo jinak) poškozuje dobrou pověst turnaje (opilství, urážky atp.

Hrací plán:           8:00 –   8:30                prezentace

                              9:00 – 12:35           1. až 4. kolo  

                            12:35 – 13:15           přestávka na oběd

                            13:15 – 17:45           5. až 9. kolo 

mapa